Warto zasięgnąć porady prawnej

Słowa kluczowe: kancelaria, prawnik, prawo

Warto zasięgnąć porady prawnej (...) W przypadku wielu sytuacji życiowych wolimy działać na własną rękę. Jest to oczywiście absolutnie zrozumiałe - nikt nie będzie miał przecież ochoty dzielić się swoim problemem i dzielić się kłopotami z innymi, szczególnie obcymi, którzy mogliby nawet nieść fachową pomoc w pewnych sytuacjach. Czasami jest to postawa świadcząca o chęci pokazania innych, jak i udowodnienia sobie samemu, że jest się w stanie poradzić sobie z każdą sytuacją. Niemniej mogą zdarzyć się sytuacje, które zupełnie nas przerastają i trwanie w chęci samodzielnego poradzenia sobie może mieć katastrofalne i nieodwracalne konsekwencje. Niektóre sytuacje w pewnych sferach życie są w zasadzie (...)

Opublikowany przez Kalina Sikorska | 2016/12/23

Warto zasięgnąć porady prawnej

Czym zajmuje się notariusz?

Słowa kluczowe: notariusz, prawo, usługi prawnicze

Czym zajmuje się notariusz? (...) kancelaria notarialna we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie czy innym mieście w Polsce.Prawda jest taka, że pomimo zakazu reklamy poszczególni notariusze muszą konkurować i starać się o pozyskanie klientów. Taki stan rzeczy jest efektem coraz większego nasycenia rynku kancelariami notarialnymi (problem ten dotyczy również pozostałych zawodów prawniczych). Popyt na usługi notarialne jest coraz większy, ale i liczba notariuszy przyrasta szybciej.Jedną z zyskujących coraz większą popularność dodatkową usługą świadczoną przez notariuszy jest rejestrowanie kamerą podpisania aktu notarialnego. (...)

Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/25

Czym zajmuje się notariusz?

Prawnicy, adwokaci z wrocławia

Słowa kluczowe: kancelaria, prawo, usługi prawnicze

Prawnicy, adwokaci z wrocławia (...) dziedziczenia- Wyrabianie aktów notarialnych- doręczanie oświadczeń- spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek)- Tworzenie oświadczeń, projektów aktów oraz innych dokumentów.- Wyrabianie odpisów, wyciągów i wypisów dokumentów- Wyrabianie poświadczeń:   - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu   - własnoręczności podpisu   - daty okazania dokumentu   - zgodności wyciągu lub kopii, odpisu z okazanym dokumentem - Wyrabianie protestów czeków a także weksli Zadaniem notariusza jest sprawowanie pieczy podczas przygotowywania czynności notarialnych nad zabezpieczeniem interesów a także praw osób, dla których czynności te mogą mieć efekty prawne. (...)

Opublikowany przez Grażka | 2013/03/25

Prawnicy, adwokaci z wrocławia