Publikacje

Najnowsze


Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/09

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą
Dzięki Unii Europejskiej i zatarciu granic między krajami partnerskimi dla wielu osób otworzyły się również szanse, nowe możliwości i rozszerzyły się horyzonty.

Jedną z takich szans stała się możliwość wykonywania swojego zawodu za granicami swojego ojczystego kraju, np. w Niemczech lub Austrii. Oczywiście, pewne regionalne regulacje wymagają pewnego dostosowania, szczególnie w zakresie niektórych pozwoleń czy uprawnień do wykonywania poszczególnych zawodów. Ma to miejsce w zawodzie prawnika, gdzie aby działać w innych krajach i mieć prawo do reprezentowania klientów należy zdać stosowne egzaminy w miejscowych izbach adwokackich. Rozważymy to na przykładzie prawnika w Niemczech i Austrii. Jednakże praca w roli adwokata w Niemczech czy Austrii jest znacznie łatwiejsza niż jeszcze naście czy dwadzieścia lat temu. Co również ważne, wspomniane regionalne regulacje nie wymagają teraz całkowitej ścieżki uzyskiwania uprawnień, a jedynie uzupełnienia różnic i odmienności.

Jednym z zawodów, który wymaga specjalistycznej ścieżki uzyskiwania uprawnień do jego wykonywania, jest Adwokat Tomasz Gaj. Po pierwsze, trzeba skończyć odpowiednie, specjalistyczne studia, które wcale nie są łatwe, a to i tak nie jest koniec. Drugim etapem jest równoczesna praktyka ze zdobywaniem odpowiedniej specjalizacji, która w Polsce, w przypadku zawodów prawniczych nazywa się aplikacją. Dopiero po ukończeniu aplikacji młody prawnik jest adwokatem i może pełnić taką funkcję w Austrii czy Niemczech. Wcześniej, jest jedynie dyplomowanym prawnikiem. Po ukończeniu aplikacji uzyskuje prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Jeżeli chciałby wyjechać za granicę musi uzyskać tamtejsze uprawnienia.

Wyjeżdżając na przykład do Niemiec czy Austrii, nie trzeba będzie, na szczęście, kończyć znów studiów prawniczych i aplikacji. Konieczne jest uzyskanie potwierdzenia dotyczącego biegłej znajomości języka. Po drugie zaś, niezwykle ważne jest by uzyskać prawo do wykonywania zawodu Niemczech. Trzeba również zostać wpisanym na listę prawników zagranicznych świadczących usługi w danym miejscu. Jest to szczególnie istotne z uwagi na konieczność weryfikowania takiej osoby, zarówno pod kątem uprawnień, jak i pod kątem swojej nieposzlakowanej opinii.

Mimo Unii Europejskiej i mimo otwarcia granic, pewne specyficzne zasady w każdym z państw członkowskich pozostały. Trzeba się z nimi zapoznać, chcąc prowadzić własną praktykę, ale jest to znacznie łatwiejsze niż kiedyś.


Fotografie:


usługi prawnicze
kancelaria
prawnik
adwokat