Publikacje

Najnowsze


Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/25

Czym zajmuje się notariusz?




Wokół zawodu notariusza urosło wiele mitów.

Wielu ludziom wydaje się, że notariusze są niezwykle bogaci, a ich praca ogranicza się jedynie do podpisywania dokumentów, które wcześniej przygotowała ich sekretarka. To oczywiście nieprawda.

Zawód notariusz jest bardzo wymagający i odpowiedzialny. Poza tym wymaga gruntownego wykształcenia, które nie kończy się na pięcioletnich studiach, ale wymaga jeszcze ukończenia trwającej trzy i pół roku aplikacji. Razem więc czas kształcenia notariusza trwa osiem i pół roku. Warto nadmienić, że jedyną formą wykonywania zawodu notariusza jest kancelaria notarialna we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie czy innym mieście w Polsce.

Prawda jest taka, że pomimo zakazu reklamy poszczególni notariusze muszą konkurować i starać się o pozyskanie klientów. Taki stan rzeczy jest efektem coraz większego nasycenia rynku kancelariami notarialnymi (problem ten dotyczy również pozostałych zawodów prawniczych). Popyt na usługi notarialne jest coraz większy, ale i liczba notariuszy przyrasta szybciej.

Jedną z zyskujących coraz większą popularność dodatkową usługą świadczoną przez notariuszy jest rejestrowanie kamerą podpisania aktu notarialnego. Pozwala to skutecznie bronić przed Sądem czynności kwestionowanej przez przeciwnika procesowego, który na przykład zarzuca, że osoba, która podpisała akt zrobiła to nieświadomie lub kwestionuje prawdziwość podpisu pod aktem notarialnym.

W formie aktu notarialnego sporządzane są między innymi umowy sprzedaży nieruchomości, testamenty czy statuty spółki akcyjnej. Poza tym notariusze zajmują się także na przykład poświadczaniem prawdziwości podpisów. Ponadto ich obowiązkiem jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Jak widać zawód notariusza wcale nie jest taki łatwy, jak wydaje się wielu ludziom.


 • Kancelaria Notarialna Zuzanna Niedźwiedź
  Notariusz
  ul. S. Leszczyńskiego 4 lok. 47
  50-078 Wrocław
  tel. 71 346 84 36
  tel. kom. 510 592 016
  tel. kom. 798 300 938
  sekretariat@kancelarianotarialna-wroclaw.pl
  notariusz@kancelarianotarialna-wroclaw.pl
  zniedzwiedz@kancelarianotarialna-wroclaw.pl

  http://kancelarianotarialna-wroclaw.pl

Fotografie:


prawo
usługi prawnicze
notariusz