Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą

Słowa kluczowe: adwokat, kancelaria, prawnik, usługi prawnicze

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą (...) Dzięki Unii Europejskiej i zatarciu granic między krajami partnerskimi dla wielu osób otworzyły się również szanse, nowe możliwości i rozszerzyły się horyzonty. Jedną z takich szans stała się możliwość wykonywania swojego zawodu za granicami swojego ojczystego kraju, np. w Niemczech lub Austrii. Oczywiście, pewne regionalne regulacje wymagają pewnego dostosowania, szczególnie w zakresie niektórych pozwoleń czy uprawnień do wykonywania poszczególnych zawodów. Ma to miejsce w zawodzie prawnika, gdzie aby działać w innych krajach i mieć prawo do reprezentowania klientów należy zdać stosowne egzaminy w (...)

Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/09

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą