Czym zajmuje się notariusz?

Słowa kluczowe: prawo, usługi prawnicze, notariusz

Czym zajmuje się notariusz? Wokół zawodu notariusza urosło wiele mitów. Wielu ludziom wydaje się, że notariusze są niezwykle bogaci, a ich praca ogranicza się jedynie do podpisywania dokumentów, które wcześniej przygotowała ich sekretarka. To oczywiście nieprawda.Zawód notariusz jest bardzo wymagający i odpowiedzialny. Poza tym wymaga gruntownego wykształcenia, które nie kończy się na pięcioletnich studiach, ale wymaga jeszcze ukończenia trwającej trzy i pół roku aplikacji. Razem więc czas kształcenia notariusza trwa osiem i pół roku. Warto nadmienić, że jedyną formą wykonywania zawodu...

Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/25

Czym zajmuje się notariusz?

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą

Słowa kluczowe: usługi prawnicze, kancelaria, prawnik, adwokat

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą Dzięki Unii Europejskiej i zatarciu granic między krajami partnerskimi dla wielu osób otworzyły się również szanse, nowe możliwości i rozszerzyły się horyzonty. Jedną z takich szans stała się możliwość wykonywania swojego zawodu za granicami swojego ojczystego kraju, np. w Niemczech lub Austrii. Oczywiście, pewne regionalne regulacje wymagają pewnego dostosowania, szczególnie w zakresie niektórych pozwoleń czy uprawnień do wykonywania poszczególnych zawodów. Ma to miejsce w zawodzie prawnika, gdzie aby działać w innych krajach i mieć prawo do reprezentowania...

Opublikowany przez Maria Szyc | 2015/08/09

Adwokaci z kraju świadczący usługi za granicą