Prawnicy, adwokaci z wrocławia

Słowa kluczowe: prawo, usługi prawnicze, kancelaria

Prawnicy, adwokaci z wrocławia Praca adwokata to pomoc to oferowanie opinii prawnych, porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, oraz występowanie przed sądami a także urzędami. Radca prawny walczy o odszkodowanie, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i występuje w imieniu klienta przez urządami a także sądami. Adwokat to osoba (prawnik) która udziela porad prawnych a także prowadząca przed sądem sprawy swoich klientów. Notariusz pracuje jako jednostka zaufania publicznego oraz ma ochronę przysługującą innym państwowym urzędnikom publicznym....

Opublikowany przez Grażka | 2013/03/25

Prawnicy, adwokaci z wrocławia